Baldauf, Michael et al. (2011)

Infrastruktura za doživljanje in spoznavanje narave (smernice za inovativno načrtovanje) / Infrastruktur zur Naturvermittlung (Empfehlungen für innovative Planung)

Authors: Michael Baldauf, Daniel Bogner, Luka Brezavšček, Uwe Neuhold, Breda Ogorelec, Andreja Papež, Elizabeth Schitter, Martin Šolar.

Editor: Triglavski narodni park/Nationalpark Triglav, Bled 2011.